Telefonické objednávky

Mobil: 728 669 325

Naše vinice

Čejkovice

Naše vinařství se nachází v Čejkovicích na Hodonínsku- obci která je s vínem neodmyslitelně spjatá již od svého písemně doloženého počátku.
Obec Čejkovice leží na jižní Moravě 40 km jihovýchodně od Brna. První písemná zpráva o Čejkovicích pochází z roku 1248 a je spojena s řádem templářských rytířů, kteří ve vesnici vybudovali tvrz, sklepy a začali zde pěstovat révu vinnou. Po zrušení templářského řádu tvoří dějiny Čejkovic - páni z Lipé, ze Šternberka, ze Zástřizl a z Víckova, dále pak Jezuité a Habsburkové. Vinohradnictví a vinařství však přetrvalo do dnešní doby.

Čejkovice jsou díky svým klimatickým a geografickým podmínkám výborným stanovištěm pro pěstování révi vinné. Svou rozlohou vinic a kvalitou vín, patří Čejkovice mezi nejvýznamnější střediska vinařství na Moravě.

Použitá literatura:
Nová encyklopedie českého a moravského vína
vydala Praga Mystica, 2005

Čejkovice 1248 – 1998

vydal Obecní úřad Čejkovice

Pěstování vína v Čejkovicích, podobně jako i v jiných vinařských obcích, se po staletí řídilo vlastním právem, které se nazývalo horenské. Byl to příklad lidového vesnického práva, jež bylo sice potvrzováno či udělováno vrchností nebo zeměpánem, ale jeho výkon a provádění bylo svěřeno vesnickým horenským soudům, které měly pravomoc trestat nejen pokutami, ale i na hrdle. Horenské právo čejkovické spadá do okruhu práva židlochovického, které se vyznačovalo velmi krutými tresty. Ochraně vinic byla v horenském právu věnována značná pozornost. Ochrana byla svěřována hlídačům, kteří byli na Moravě všeobecně zváni hotaři.

Použitá literatura:
Nová encyklopedie českého a moravského vína
vydala Praga Mystica, 2005

Čejkovice 1248 – 1998
vydal Obecní úřad Čejkovice

 
TOPlist